KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Leeftijdsopbouw

Foto: James Cridland/Flickr.com

De leeftijdsstructuur van de bevolking is in de demografie zeer belangrijk. Doordat demografische gebeurtenissen zo sterk met leeftijd samenhangen is de huidige samenstelling van de bevolking naar leeftijd medebepalend voor de bevolkingsontwikkeling in de toekomst.

Aan de andere kant is de huidige leeftijdsstructuur ook een gevolg van bevolkingsontwikkelingen in het verleden. Net als jaarringen iets vertellen over het verleden van een boom, zo vertelt de leeftijdsstructuur iets over het verleden van een bevolking. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan zijn de grote geboorteaantallen in de periode 1946-1970: deze zijn in de leeftijdsverdeling anno 2016 terug te vinden als een grote concentratie personen in de leeftijdsgroep 45-69 jaar. Een ander voorbeeld is de insnoering in de leeftijdsverdeling van 1850 bij de leeftijden 1-3 jaar, samenhangend met de lage huwelijkssluiting in de jaren 1846-1847 toen de aardappeloogst mislukte.

De piramidevorm, kenmerkend voor de leeftijdsstructuur in de jaren 1850, 1900 en 1950, is in 2000 veranderd in een uivorm, waarin het aantal jongeren (tot 20 jaar) duidelijk kleiner is dan het aantal dertigers en veertigers. Voorts is de top sterk verbreed, vooral aan de kant van de vrouwen. Anno 2016 is de leeftijdsopbouw aan de onderkant van de piramide steeds smaller geworden en het aantal 50-plussers sterk toegenomen.

De ontgroening heeft ertoe geleid dat ondanks een totale bevolkingsgroei van bijna 7 miljoen het aantal 0-4-jarigen in 2016 meer dan 300 duizend kleiner is dan in 1950.

De vergrijzing stelt daar in de periode 1950 tot 2016 een verviervoudiging van het aantal 65-plussers tegenover, van 771 duizend naar 3,1 miljoen. Nog spectaculairder is de groei van het aantal vrouwen van 85 jaar en ouder: van 17 duizend in 1950 tot 241 duizend in 2016.

[Geactualiseerde tekst op basis van: Ekamper et al. (2003), Bevolkingsatlas van Nederland, p. 131-132.]

Lees ook

CBS (2017),
Bevolking in 2016 relatief sterk gegroeid www.cbs.nl, 3 januari 2017.
Gijs Beets & Frans van Poppel (2015),
Nederlandse geboortepatronen in historisch perspectief Demos 31 (4), p. 4-7.

Samenstelling & redactie

Peter Ekamper

Grafiek

Bevolking naar leeftijd en geslacht, Nederland, 1850, 1900, 1950, 2000 en 2016

 

Bevolking naar leeftijd en geslacht, Nederland, 1850, 1900, 1950, 2000 en 2016

Bron: CBS.

Feiten en cijfers

Bevolking naar leeftijdsgroep, Nederland, 1850, 1900, 1950, 2000 en 2017

 


Jaar 1850 1900 1950 2000 2017

Aantal ( x 1,000)
 
0-19 jaar 1.304 2.261 3.742 3.873 3.817
20-39 jaar 944 1.474 2.951 4.762 4.207
40-59 jaar 574 893 2.189 4.354 4.830
60-79 jaar 219 437 1.045 2.376 3.464
80+ jaar 17 35 100 500 764
 
Totaal 3.057 5.100 10.027 15.864 17.082

%
 
0-19 jaar 42,7 44,3 37,3 24,4 22,3
20-39 jaar 30,9 28,9 29,4 30,0 24,6
40-59 jaar 18,8 17,5 21,8 27,4 28,3
60-79 jaar 7,2 8,6 10,4 15,0 20,3
80+ jaar 0,5 0,7 1,0 3,2 4,5
 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: CBS.

Lees meer

Ekamper, P. et al. (2003), Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden. Rijswijk: Elmar. Bevolkingsatlas van NederlandGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken