KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Verdrinking

verdrinking-carousel.jpg

Iedere zomer worden we wel weer opgeschrikt door berichten over mensen die tijdens het mooie weer zijn omgekomen door verdrinking. Toch is het aantal verdrinkingsdoden in Nederland de afgelopen decennia spectaculair gedaald, vooral onder jonge kinderen.

In de periode van 1950 tot en met 2014 zijn er volgens de statistieken in Nederland in totaal 14.353 mensen omgekomen door verdrinkingsongevallen: 11.472 mannen en 2.881 vrouwen. Een groot deel daarvan, iets minder dan de helft van alle slachtoffers, namelijk 6.457, waren kinderen jonger dan 10 jaar, waarvan 4.924 jongens en 1.533 meisjes. Het betreft hier, zoals dat in de doodsoorzakenstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt geclassificeerd, alleen zogenoemde accidentele verdrinkingen. Deze verdrinkingen laten een duidelijke piek zien in de zomermaanden juli en augustus en komen relatief vaker voor in waterrijke provincies. Dit in tegenstelling tot andere – hier dus niet meegetelde – oorzaken van verdrinking, zoals zelfdoding en verdrinking ten gevolge van motorvoertuigongevallen.

Het aantal verdrinkingsslachtoffers zegt misschien vooral iets over hoe ernstig we het probleem vinden. Ieder slachtoffer is er immers één teveel. Het aantal verdrinkingsslachtoffers zegt echter niet per sé iets over het risico op verdrinking. Maar ook de kans om te overlijden door accidentele verdrinking is in de loop der jaren aanzienlijk afgenomen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen en bovendien voor alle leeftijden. Het risico op verdrinking is voor mannen gemiddeld ongeveer 4 keer zo hoog als voor vrouwen. Een verhouding die bovendien in de loop der jaren nauwelijks is veranderd. Begin jaren 50 overleden er gemiddeld 7,1 mannen per 100 duizend, begin jaren 80 waren dat er 1,7 (een daling van ruim 75 procent) en in de recentste periode 0,8 (een daling van nog eens ruim 50 procent). Voor vrouwen zijn deze cijfers dus een factor 4 lager: begin jaren 50 1,8 per 100 duizend, begin jaren 80 0,5 en in de recentste periode 0,2 verdrinkingsslachtoffers per 100 duizend vrouwen. Deze verschillen tussen mannen en vrouwen doen zich in alle leeftijdsgroepen voor.

Lees meer

Peter Ekamper & Frans van Poppel (2014),
Verdrinkingsrisico sterk afgenomen Demos 30 (7), p. 1-3.
Joop Garssen, Jan Hoogenboezem & Joost Bierens (2008),
Afname van het verdrinkingsrisico bij jonge kinderen, maar verhoogd risico bij kinderen van recent geïmmigreerde niet-westerse allochtonen Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 152 (21), p. 1216-1220.
Jan Hoogenboezem & Joop Garssen (2007),
Steeds minder kinderen verdrinken CBS Webmagazine 19 februari 2007.

Lees ook

Marc Luy (2014),
Hoe dodelijk is uitschakeling van Oranje tijdens WK? Demos 30 (5), p. 1-4.
Peter Ekamper (2013),
In 10 jaar 5 miljoen minder verkeersdoden in de wereld? Demos 29 (4), p. 8.

Samenstelling & redactie

Peter Ekamper

Feiten en cijfers

Aantal accidentele verdrinkingsdoden, Nederland, 1950-2014

 


Jaar Totaalwaarvan leeftijd (%)
0-4
jaar
5-9
jaar
10-14
jaar
 
2014   76 6,6 6,6 1,3
2010 80 10,0 2,5 2,5
2000 107 20,6 1,9 2,8
1990 111 27,9 9,9 5,4
1980 137 27,0 16,1 2,9
1970 302 31,8 16,6 5,3
1960 358 41,1 17,3 6,4
1950 516 36,8 14,7 4,8

Bron: CBS - StatLine

Grafiek

Aantal accidentele verdrinkingsdoden, Nederland, 1950-2014

 

nidi-dossier-verdrinking.png

 

Bron: CBS - StatLineGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken