KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 2

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 32, nummer 2, februari 2016

Inhoud:
  • Langer doorwerken valt nog niet mee
  • Geschiedenis en betekenis van de Antilliaanse migratie
  • Leidt opwarming van de aarde tot minder geboorten?
  • Column: Was China's éénkind-beleid nodig?

[PDF volledig nummer]

  Demos

LANGER DOORWERKEN VALT NOG NIET MEE


 

KÈNE HENKENS, HANNA VAN SOLINGE, MARLEEN DAMMAN & ELLEN DINGEMANS

Door de elkaar snel opvolgende veranderingen in de regelgeving rondom het pensioen moeten werknemers én werkgevers hun oriëntatie op pensioen grondig herzien. Voor grote groepen werknemers raakte de pensioendatum waarop men al jaren rekende plotseling uit zicht. Nieuw NIDI-onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op de wijzigingen in de pensioenregelingen: veel oudere werknemers voelen zich overvallen en boosheid is vaak troef. Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen.

[PDF volledig artikel]


 

GESCHIEDENIS EN BETEKENIS VAN DE ANTILLIAANSE MIGRATIE


 

GERT OOSTINDIE

Migratie is een kernbegrip in het bestaan van de zes eilanden die vroeger de Nederlandse Antillen heetten. De eerste eeuwen van hun koloniale geschiedenis werden de eilanden (opnieuw) bevolkt door immigranten uit Afrika en Europa. In de twintigste eeuw groeiden de bevolkingen sterk, nu vooral door intraregionale migratie. Nog steeds maken regionale migranten een belangrijk deel uit van de eilandbevolkingen, maar de laatste decennia werd ook de demografische band met Nederland sterker. Het resultaat: een grote diversiteit die het vrijwel onmogelijk maakt om van 'de' Antilliaan te spreken.

[PDF volledig artikel]


 

LEIDT OPWARMING VAN DE AARDE TOT MINDER GEBOORTEN?


 

JOOP DE BEER

Barreca en collega's, onderzoekers van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research, hebben vastgesteld dat een hoge temperatuur tot een laag geboortecijfer leidt. Zij hebben berekend dat als het op een dag warmer is dan 26 graden er negen maanden later in de Verenigde Staten 0,4 procent minder kinderen worden geboren. Op grond van deze samenhang voorspellen ze dat de opwarming van de aarde zal leiden tot een daling van het aantal geboorten. Voor de Verenigde Staten berekenen ze dat het aantal geboorten na 2070 door de klimaatverandering met 2,6 procent zal dalen. Klopt die verwachting?

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN - WAS CHINA'S ÉÉNKIND-BELEID NODIG?


 

NICO VAN NIMWEGEN

Toen China kort geleden het beruchte éénkind-beleid afschafte was dit prachtig nieuws. Na 37 jaar kwam er een einde aan de grove inbreuk op de mensenrechten van Chinese vrouwen en mannen. In de afgelopen jaren waren de touwtjes al steeds verder gevierd en kwamen er steeds meer uitzonderingen op de stelregel dat paren maar één kind mochten hebben. Maar de volledige afschaffing kwam toch nog onverwacht.

Volgens de Chinese autoriteiten voorkwam dit beleid de geboorte van ten minste 400 miljoen Chinezen, waarmee een wezenlijke bijdrage werd geleverd aan het beteugelen van de Chinese bevolkingsgroei en het bevorderen van economische ontwikkeling. Deze bewering werd door velen als 'bewijs' van Chinese effectiviteit aangenomen. Ondanks de morele kritiek op dit beleid kwam dit toch goed uit, was vaak de teneur van de commentaren. Maar klopt dit ook?

Demografen en anderen hebben altijd vraagtekens gezet bij deze claim. Het meest recent vestigde econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen er in de New York Times nog maar eens de aandacht op. De spectaculaire geboortedaling in China is al vóór de invoering van het éénkind-beleid in 1978 begonnen. Ondanks beweringen van het tegendeel zat China niet verstrikt in onwrikbare hoge geboortecijfers waaraan het nieuwe beleid een einde maakte. In de jaren vóór de invoering was het kindertal al gehalveerd van zes naar drie kinderen per vrouw. Deze daling zette zich vervolgens gewoon voort en volgde een vergelijkbaar pad als in andere landen. De daling van het Chinese kindertal heeft dan ook alles te maken met het stijgende opleidingsniveau en de sterkere positie van Chinese vrouwen, die tegenwoordig ongeveer evenveel kinderen krijgen als in Nederland. Het draconische beleid was feitelijk overbodig. Goed dat het is afgeschaft.

Nico van Nimwegen is Honorary Fellow van het NIDI.

[PDF column]

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
 1. Home
 2. DEMOS
 3. Jaargang 2016


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken