KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Verenigde Naties

Wereldbevolkingsprognose 2019

Pagina-navigatie:
17 juni 2019

De Verenigde Naties maken iedere twee jaar een nieuwe prognose van de wereldbevolking op basis van de meest recent beschikbare bevolkings­gegevens en -trends. Op 17 juni jl. zijn de uitkomsten van de nieuwste prognose gepresenteerd. Volgens de zogenoemde middenvariant van de VN-prognose groeit de wereld­bevolking van de huidige 7,7 miljard naar 9,7 miljard in 2050 en verder naar 10,9 miljard in 2100.

Vergeleken met de vorige prognose (uit 2017) is de groei op de langere termijn iets naar beneden bijgesteld. Waar in de vorige prognose verwacht werd dat de wereldbevolking rond 2054 de grens van 10 miljard zou passeren is dat in de nieuwe prognose naar verwachting drie jaar later.

 

Schattingen van de historische en prognose in drie varianten van de toekomstige omvang van de wereld­bevolking van 1900 tot 2100

Schattingen van de historische en prognose in drie varianten van de toekomstige omvang van de wereld­bevolking van 1900 tot 2100

Bron: Verenigde Naties - World Population Prospects 2019.

 

Verreweg de meeste groei wordt verwacht in Afrika. De groei in Azië en Latijns-Amerika slaat rond 2060 om naar krimp. In Europa gaat de bevolking waarschijnlijk al vanaf 2022 krimpen. In deze prognose wordt een daling van de geboorte­cijfers voorzien van 2,5 kinderen per vrouw nu naar 2,2 rond 2050 en 1,9 rond 2100. Bij een geringere daling van de geboorte­cijfers – tot 2,4 kinderen per vrouw in 2100 zoals verondersteld in de hoge variant van de VN-prognose – zou de wereld­bevolking nog door kunnen groeien tot meer dan 15 miljard. Bij een nog grotere daling – tot 1,5 kind in de lage variant – zou de wereldbevolking zelfs kunnen gaan dalen naar 7,3 miljard in 2100.

 

De bevolkingsomvang, het gemiddeld kindertal en de levens­verwachting volgens de VN-bevolkings­prognose 2019

De bevolkingsomvang, het gemiddeld kindertal en de levens­verwachting volgens de VN-bevolkings­prognose 2019

Bron: Verenigde Naties - World Population Prospects 2019.

 

Negen landen zijn verantwoordelijk meer dan de helft van de bevolkingsgroei: India, Nigeria, Pakistan, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Tanzania, Indonesië, Egypte en de Verenigde Staten.

Volgens de middenvariant van de prognose heeft India in het jaar 2100 de meeste inwoners (1,45 miljard), Nigeria de meeste groei (531 miljoen meer dan de huidige 201 miljoen inwoners) en China de grootste krimp (369 miljoen inwoners minder dan nu). Naar verwachting zal India China rond 2027 inhalen als grootste land qua aantal inwoners.

 

De top 20 grootste landen naar aantal inwoners in 2100

De top 20 grootste landen naar aantal inwoners in 2100

Bron: Verenigde Naties - World Population Prospects 2019.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken