KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nieuws

Pagina-navigatie:
NIDI coördineert onderzoek naar gevolgen van bevolkingsontwikkeling
Wereldbevolkingsprognose 2019

De Verenigde Naties maken iedere twee jaar een nieuwe prognose van de wereldbevolking op basis van de meest recent beschikbare bevolkings­gegevens en -trends. Op 17 juni jl. zijn de uitkomsten van de nieuwste prognose gepresenteerd. Volgens de zogenoemde middenvariant van de VN-prognose groeit de wereld­bevolking van de huidige 7,7 miljard naar 9,7 miljard in 2050 en verder naar 10,9 miljard in 2100.

Promotie Jarl Mooyaart

Woensdag 24 april 2019 verdedigde Jarl Mooyaart zijn proefschrift getiteld 'Linkages between family background, family formation and disadvantage in young adulthood', een onderzoek naar hoe sociale achtergrond het proces van gezinsvorming beïnvloedt en wat de gevolgen zijn van het doorlopen van bepaalde familietrajecten voor de financiële en fysieke gesteldheid van het individu.

Nieuwe prijs voor wetenschappers: Instituut Gak-KNAW Award

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Instituut Gak hebben een nieuwe prijs in het leven geroepen: de Instituut Gak-KNAW Award. Talentvolle jonge onderzoekers kunnen daarmee een contract voor drie jaar krijgen om als postdoc baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Persbericht: Marokkaanse en Turkse migrantenouderen: kwetsbaar, bevoorrecht en veerkrachtig

Migratie heeft Marokkaanse en Turkse migrantenouderen veel positiefs gebracht: velen zijn uitstekend in staat om een goede oude dag te beleven. Om degenen die daarentegen zwaar hulpbehoevend zijn goede zorg te bieden, is niet alleen een cultuurverandering bij de zorginstellingen nodig, maar ook bij de ouderen en hun kinderen zelf.

NVD Videowedstrijd 2019

Wie maakt de beste video over een demografisch onderwerp? De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert een Videowedstrijd voor middelbare scholieren. Leerlingen van de 2de, 3de en 4de klas van vmbo, havo en vwo kunnen meedoen en een video maken over een demografisch onderwerp, zoals geboorte, verhuizing, grote gezinnen en (steeds) ouder worden.

Promotie Petra de Jong

Donderdag 17 januari 2019 verdedigde Petra de Jong haar proefschrift getiteld 'Between welfare and farewell. The role of welfare systems in intra-European migration decisions', een onderzoek naar de rol van het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming in de besluitvorming om naar een ander Europees landen te verhuizen.

ERC Grant voor Helga de Valk

Het NIDI kan trots melden dat Helga de Valk een ERC Consolidator Grant heeft ontvangen voor haar onderzoeksvoorstel: Migrant youth mobility in Europe: Patterns, processes and consequences.

KNAW honoreert NIDI-NIAS-UMCG onderzoeksvoorstel

Het Onderzoeksfonds van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent het NIDI, het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een beurs toe voor hun gezamenlijk onderzoeksproject over transities van de levensloop, sociaal-economische status en gezondheidsgedrag.

Levensverwachting en AOW-leeftijd

Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd hoewel de levensverwachting sterk kan verschillen. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven gemiddeld korter en ontvangen dus ook gemiddeld minder jaren AOW. Het lijkt logisch om de AOW-leeftijd zodanig te differentiëren dat de verhouding tussen AOW-jaren en arbeidsjaren voor verschillende sociaaleconomische groepen gelijk zou moeten zijn.

Verschillende AOW-leeftijden voor lager en hoger opgeleiden
Wereldbevolkingsdag

11 juli is wereldbevolkingsdag (world population day). De wereld­bevolkings­dag werd in 1989 door de Verenigde Naties uitgeroepen naar aanleiding van 11 juli 1987, de dag dat de wereld­bevolking voor het eerst de 5 miljard zou hebben bereikt. Inmiddels staat de teller al op 7,6 miljard.

Helga de Valk benoemd tot lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Tineke Fokkema benoemd tot hoogleraar “Ageing, Families and Migration”

Tineke Fokkema is benoemd tot bijzonder hoogleraar "Ageing, Families and Migration" bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSBS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De leerstoel die Tineke Fokkema betrekt, is de eerste leerstoel in Nederland die zich richt op de diversiteit aan oudere migranten.

Fanny Janssen ontvangt Allianz European Demographer Award 2018

Op 10 april werd in Berlijn de 2018 Allianz European Demographer Award uitgereikt. Winnaar van deze prestigieuze prijs is professor in Demografie Fanny Jannsen, van de Rijksuniversiteit Groningen en het NIDI.

Promotie Leonie Elsenburg

Maandag 16 april 2018 verdedigde Leonie Elsenburg haar proefschrift getiteld 'Adverse life events and overweight in childhood, adolescence and young adulthood', een onderzoek naar de vraag of negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd gerelateerd zijn aan overgewicht bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.

Persbericht - Groei grote steden: jongeren komen, ouderen blijven

Onlangs berichtte het CBS dat veel jonge gezinnen de grote stad verlaten. Toch groeit de bevolking van de grote steden nog steeds fors. Tegenover het vertrek van gezinnen staat immers de trek van jongeren naar de stad. Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) heeft onderzocht welke gevolgen de vestiging van jongeren in de grote stad en het vertrek van gezinnen uit de stad hebben voor de toekomstige groei van de steden.

Werkgevers willen flexibele AOW

De roep om een flexibele AOW-leeftijd wordt steeds luider. Van werknemerszijde is dat begrijpelijk, maar hoe staat het met de mening van werkgevers?

Promotie Ilse Rooijackers

Donderdag 5 oktober 2017 verdedigde Ilse Rooijackers haar proefschrift getiteld 'Migrant family matters. Comparing patterns of intergenerational solidarity and partner separation in the Netherlands', een onderzoek naar hoe de solidariteit tussen ouders en volwassen kinderen en de verbreking van parnerrelaties een (mogelijk) andere rol spelen bij migrantengezinnen dan bij autochtone families.

Veni-beurs voor Marleen Damman

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 154 pas gepromoveerde onderzoekers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Aan NIDI-onderzoeker Marleen Damman is door NWO een Veni-financiering toegekend voor haar onderzoeksvoorstel "Pensionering van ZZP’ers".

Persbericht: Maximale levensduur kan tot 125 jaar toenemen

De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal haar record deze eeuw worden gebroken. Vandaag publiceren zij de resultaten van hun onderzoek in Nature.

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2.225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Clara Mulder benoemd tot KNAW-lid

Prof. dr. Clara Mulder, hoogleraar Demografie en Ruimte aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens affiliated researcher bij het NIDI, is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Rubicon-beurs voor Ellen Dingemans

Aan NIDI onderzoeker Ellen Dingemans is door NWO een Rubicon-beurs toegekend voor haar onderzoeksvoorstel "Betaald werk na pensioen in Europa". Met de Rubicon-beurs gaat zij onderzoek doen aan de University of Manchester.

Persbericht: Koning bezoekt demografisch instituut

Zijne Majesteit de Koning bracht woensdagmiddag 5 april een werkbezoek aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag.

Population Europe App

De reizende tentoonstelling "100 worden – en ervan genieten", die vorig jaar te zien was in Den Haag en Groningen, is nu beschikbaar als app.

Prestigieuze ERC Grant voor Clara Mulder

Prof. dr. Clara Mulder, hoogleraar Demografie en Ruimte aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens affiliated researcher bij het NIDI, ontvangt een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro van de European Research Council voor haar project FamilyTies, een onderzoek naar familiebanden vanuit het perspectief van binnenlandse migratie, immobiliteit en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Stijgt de AOW-leeftijd niet te hard?

[Foto: Roel Wijnants/Flickr]

Vanaf 2016 wordt jaarlijks bekeken hoe sterk de AOW-leeftijd moet stijgen waarbij de levensverwachting de bepalende factor is. De facto komt de huidige koppeling erop neer dat iedere stijging van de levensverwachting vertaald wordt in een net zo sterke stijging in pensioenleeftijd.

Kène Henkens lid van de KHMW

Prof. dr. Kène Henkens is op 18 februari benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).

Oud NVD-voorzitter en oudste NVD-lid Henk Heeren overleden

Hendrik Jan (Henk) Heeren, sinds 1970 lector en vanaf 1980 hoogleraar Sociologie van de bevolkingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht overleed te Utrecht op 17 februari 2017 op 94-jarige leeftijd.

Levensverwachting Zuid-Koreaanse vrouwen in 2030 naar 91 jaar

In geïndustrialiseerde landen gaat de levensverwachting de komende 15 jaar nog sterk toenemen. In 2030 zal in deze landen de levensverwachting bij geboorte het hoogst zijn in Zuid Korea, zowel voor mannen (84,1 jaar) als vrouwen (90,8 jaar).

Prestigieuze Vici-beurs voor Ute Bültmann

Prof. dr. Ute Bültmann, hoogleraar Arbeid en Gezondheid bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en tevens affiliated researcher bij het NIDI, krijgt een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro uit de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het thema "De jeugd van heden vormt de werkers van morgen".

Migratie en de Nederlandse verzorgingsstaat

Waarom kiezen migranten voor Nederland? Vaak wordt gedacht dat dat komt vanwege het hoge niveau van de verzorgingsstaat. Volgens Helga de Valk is dat een misvatting. Want als het waar zou zijn dan zouden met name Scandinavische landen populair moeten zijn en dan zouden migranten nooit meer willen vertrekken. Cijfers ondersteunen dat beeld niet.

Door EU Horizon 2020 gefinancierde nieuwe fase van het Generations and Gender Programme van start gegaan

Tijdens een bijeenkomst op 26 januari in Parijs is een nieuwe fase van het Generations and Gender Programme (GGP) officieel van start gegaan. De nieuwe fase, “Evaluate, Plan and Initiate”, wordt door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie met 2 miljoen euro gefinancierd.

Persbericht: Minderheid werkgevers vindt buitenlandse studie belangrijk

Vorige week werd het ErasmusPro programma gelanceerd, dat jongeren met een leerbaan in de gelegenheid stelt maximaal zes maanden in een ander Europees land te studeren. Eén van de beweegredenen is het vergroten van de arbeidsmarktkansen van de jongeren die deelnemen. Maar is dit werkelijk zo? Christof Van Mol, verbonden aan het NIDI zocht recent uit of werkgevers in 31 landen buitenlandse studie en/of stage mee laten wegen wanneer ze nieuwe werknemers aannemen.

Nieuws 2016
Nieuws 2015
Nieuws 2014
Nieuws 2013
Nieuws-archief
nidi-un-wpp-2018-popul.jpg
un-logo.png
nidi-un-wpp-2018-groei.jpg
nidi-un-wpp-2018-tvc.jpg
nidi-un-wpp-2018-unmet.jpg
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken